Op weg naar pinksteren

Overdenkingen voor de vijftigdagentijd

Mudde, Jan


Op weg naar pinksteren

Een dagboek bestemd voor de tijd van Pasen tot Pinksteren en concentreert zich op het werk van de Heilige Geest. Leidraad is de brief van Paulus aan de Efeziërs. Het is geschreven voor persoonlijk gebruik, maar ook geschikt gemaakt als projectboek voor kerkelijke gemeenten.

 

Na Pasen breekt de vijftigdagentijd aan: de periode waarin we toeleven naar het pinksterfeest. Zeven weken die je, evenals de vastentijd, bewust kunt wijden aan bezinning en gebed. Het kan heel verrijkend zijn om dan na te denken over het werk van de Geest alleen of samen met anderen.

Dit dagboek is daarvoor bijzonder geschikt. De brief van Paulus aan de Efeziërs vormt de leidraad. Paulus schrijft in deze inspirerende brief over de kracht van de Geest en bemoedigt de lezers vreugde te vinden in hun opgestane Heer.

 

Op weg naar pinksteren biedt een leesrooster, bezinningsvragen, praktische opdrachten en gebedspunten. Het is geschreven voor persoonlijk gebruik, maar is ook geschikt voor een wijk, kring- of gemeenteproject.

€ 12,50

  • Beschikbaar
  • Levertijd: 1-3 dagen1